.

Sp

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Co má největší vliv na spokojenost člověka?

Vyberte jednu odpověď
question image