Wpływ programów W-LB na życie młodych ludzi

Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydziału Ekonomii o specjalności Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych.W związku z tym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej programów praca - życie i ich wpływu na młodych ludzi. Celem niniejszej ankiety jest analiza i opracowanie zebranych informacji, które są mi niezbędne do napisania pracy magisterskiej o zbieżnym do ankiety temacie. Ze swojej strony gwarantuje, iż badania przeprowadzone są w formie anonimowej i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby napisania mojej pracy. Z góry dziękuję za szczerość i poświęcony czas.

Jaka jest sytuacja zawodowa w Pani/Pana rodzinie?
Wymagana odpowiedź

Ile Pani/Pan spędza godzin w pracy w przeciągu tygodnia?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pani/Pana miejscu pracy stosowane są elastyczne formy zatrudnienia ? jeśli nie - pominąć, jeśli tak to jakie ?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu Pani/Pana obecny pracodawca jest otwarty na potrzeby pracowników i uwzględnia ich życie poza pracą ? (0 – w żadnym , 5 – w bardzo dużym )
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana pracodawca stosuje dodatkowe rozwiązania mające pomóc swoim pracownikom w osiągnięciu równowagi między pracą i życiem osobistym? Jeśli tak to jakie ?
Wymagana odpowiedź

Co najbardziej ceni sobie Pani/Pan w momencie poszukiwania pracy ? (Max 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Które z rozwiązań dotyczących pracy są dla Pani/Pana najbardziej atrakcyjne? ( Max 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jak wpłynie wchodzący w życie Program Rodzina 500 plus na Pani/Pana decyzje dotyczące pracy zawodowej?
Wymagana odpowiedź

Ile dzieci Pani/Pan wychowuje?
Wymagana odpowiedź

Czy w przyszłości chciałaby Pani/Pan mieć więcej dzieci ?
Wymagana odpowiedź

Co ma dla Pani/Pana największy wpływ na decyzje dotyczące powiększenia rodziny? (Max 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu wchodzący w życie Program Rodzina 500 plus wpłynie na Pani/Pana decyzje dotyczące powiększenia rodziny ? (0 – wcale, 5 – w bardzo dużym stopniu)
Wymagana odpowiedź

Jak Pani/Pan może określić swoją obecną sytuacje życiową ?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu niepowodzenia w pracy wpływają negatywnie na Pani/Pana życie prywatne i stosunki rodzinne? ( 0 – w żadnym, 5 – w bardzo dużym stopniu)
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób najczęściej wykorzystuje Pani/Pan swój czas wolny?
Wymagana odpowiedź

Płeć:
Wymagana odpowiedź

Wiek:
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Dochód Netto na osobę w rodzinie:
Wymagana odpowiedź