Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Dotazník pre verejnosť k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Porúbka na roky 2016 - 2025

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážení občania,

Obec Porúbka v súčasnosti spracováva jeden zo strategických dokumentov obce - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 - 2025. Pri jeho tvorbe nám záleží na názoroch vás ako obyvateľov obce a preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka.

Prosíme vás o spoluprácu a aktívnu účasť pri tvorbe PHaSR. Váš názor je dôležitý.

Ďakujeme Vám za Váš čas a vyplnenie dotazníka.

1 Pohlavie
Povinná odpoveď

2 Vek
Povinná odpoveď

3 Vzdelanie
Povinná odpoveď

4 Ekonomická aktivita
Povinná odpoveď

5 Koľko rokov žijete v obci
Povinná odpoveď

6 V ktorých oblastiach vidíte svoju obec ako atraktívnu?
Povinná odpoveď

7 Ako hodnotíte rozvoj obce za posledných 5 rokov?
Povinná odpoveď

8 V ktorých oblastiach rozvoja obce by ste uvítali zlepšenie
Povinná odpoveď

9 Ste spokojný/á s činnosťou samosprávy?
Povinná odpoveď

10 Odkiaľ čerpáte informácie o aktivitách v obci?
Povinná odpoveď

11 Ako vidíte svoju obec v roku 2025? Čo by v nej nemalo chýbať ?
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

12 Uveďte konkrétne projekty, návrhy ako zlepšiť život v obci:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov