UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Zaburzenia dyscypliny na zajęciach

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo!

Jestem studentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Pedagogika – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Piszę pracę licencjacką dotyczącą metod i technik dyscyplinowania i interweniowania wykorzystywanych wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Poniższą ankietę wypełnia się poprzez zaznaczenie jednej odpowiedzi, którą uważacie Państwo za najbardziej odpowiadającą Państwa poglądom i opiniom. W niektórych pytaniach istnieje możliwość wpisania własnej odpowiedzi w wyznaczonym do tego miejscu.

Proszę o rzetelne wypełnienie poniższego kwestionariusza, który jest anonimowy. Informacje dzięki niemu uzyskane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Z góry dziękuję za udział w badaniach!

Co oznacza dla Pana/Pani zaburzenie dyscypliny na zajęciach?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jak często spotyka się Pan/Pani z takimi sytuacjami podczas zajęć?
Wymagana odpowiedź

W którym momencie lekcji najczęściej pojawiają się sytuacje problemowe?
Wymagana odpowiedź

Kto częściej stwarza tego typu sytuacje?
Wymagana odpowiedź

Czy ład na lekcjach zaburzają cały czas ci sami uczniowie?
Wymagana odpowiedź

Czy od razu reaguje Pan/Pani w takiej sytuacji?
Wymagana odpowiedź

Z jakiego typu metod korzysta Pan/Pani w pierwszej kolejności?
Wymagana odpowiedź

Która z niżej podanych metod jest przez Pana/Panią najczęściej wykorzystywana podczas zajęć do natychmiastowej reakcji na nieodpowiednie zachowanie?
Wymagana odpowiedź

Czy zna Pan/Pani taką metodę/technikę dyscyplinowania, po którą Pan/Pani sięga, ponieważ zawsze przynosi oczekiwane rezultaty?
Wymagana odpowiedź

Który typ metod, Pana/Pani zdaniem, pozwala na szybsze opanowanie sytuacji w klasie?
Wymagana odpowiedź

Jak we własnej ocenie radzi sobie Pan/Pani z sytuacjami zaburzenia dyscypliny w klasie?
Wymagana odpowiedź

Czy w przypadku kłopotów z wyjątkowo trudnymi uczniami/klasą, zwraca się Pan/Pani o pomoc? Jeśli odpowiedź brzmi "tak", do kogo najczęściej? Jeżeli "nie", dlaczego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jeżeli mógłby/mogłaby Pan/Pani udzielić rady początkującemu nauczycielowi dotyczącej utrzymania dyscypliny na zajęciach, jaka byłaby to rada?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków