Sociale Veiligheid vc Joure

Hallo ouder, lid, trainer en/of commissielid, 


Dit seizoen willen we als interne commissie ervoor zorgen dat we een passend beleid hebben op het gebied van sociale veiligheid. Gedurende dit seizoen zullen we hier op verschillende momenten aandacht aan geven. 


Om te bepalen waar we prioriteit en/of extra aandacht aan moeten geven, willen we graag een meting doen hoe de sociale veiligheid nu ervaren wordt. Hiervoor gebruiken we een vragenlijst van NOC-NSF. 


We vragen je om in de komende 10 minuten de volgende stellingen door te nemen en aangeven of dit van toepassing is binnen onze vereniging. De antwoorden zijn anoniem en niet herleidbaar naar emailadres. Mocht je naar aanleiding van een van de stellingen toch behoefte hebben om een bepaalde situatie aan te geven waarbij je je niet veilig hebt gevoeld, weet dat je hiervoor terecht kan bij Marieke Schiere, vertrouwenspersoon@vcjoure.nl.


Met vriendelijke groet namens de interne commissie, 

Bauke en Jelbrich

Door naar de stellingen
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023