.

ENQUETE CURSUSSEN IN TEN WEYNGAERT

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
ENQUETE CURSUSSEN IN TEN WEYNGAERT
1

Voor welke cursus ben je ingeschreven?

2

Wanneer vindt deze cursus plaats?

Kies één antwoord
3

Ga je nu nog naar de cursus?

Kies één of meer antwoorden
4

Soms: waarom? Nee: waarom?

Ga je nu nog naar de cursus?
5

Hoe ben je op de hoogte van deze cursus?

Kies één antwoord
6

Andere:

Hoe ben je op de hoogte van deze cursus?
7

Wat vind je van de cursus in het algemeen?

Kies één antwoord
8

Meer uitleg:

Wat vind je van de cursus in het algemeen?
9

Wat vind je van de inhoud?

Kies één antwoord
10

Meer uitleg:

Wat vind je van de inhoud?
11

Wat vind je van de lesgever?

Kies één antwoord
12

Meer uitleg:

Wat vind je van de lesgever?
13

Wat vind je van het lokaal?

Kies één antwoord
14

Meer uitleg:

Wat vind je van het lokaal?
15

Wat vind je van het onthaal / inschrijvingsprocedure?

Kies één antwoord
16

Meer uitleg:

Wat vind je van het onthaal / inschrijvingsprocedure?
17

Wat vind je van de prijs?

Kies één antwoord
18

Meer uitleg:

Wat vind je van de prijs?
19

Betaal je het

Kies één antwoord
20

Zou je de cursus willen aanbevelen bij anderen? Ja Waarom? Nee Waarom?

21

Ga je naar andere activiteiten in ons gemeenschapscentrum? Ja Waarom? Nee Waarom?

22

Heb je voorstellen voor andere cursussen die Ten Weyngaert zou moeten organiseren?

23

Heb je voorstellen voor Ten Weyngaert in het algemeen?

ENQUETE CURSUSSEN IN TEN WEYNGAERT

Hartelijk dank voor uw medewerking