Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Obecní knihovna Třebsín - dotazník

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Navštěvujete třebsínskou knihovnu?
Povinná odpověď

Pokud jste v předchozí otázce zvolil/a "ne", specifikujte prosím důvod.

Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny?
Povinná odpověď

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpově
výpůjční služby
nabídka knih
otevírací doba
dostupnost knihovny
prostor knihovny
přístup knihovnice

V případě obnovy knižního fondu mám zájem o:
Povinná odpověď

V případě rozšíření služeb knihovny mám zájem o:
Povinná odpověď

V případě, že máte zájem chodit do knihovny, napište dny a čas, kdy byste knihovnu rádi navštěvovali.

Zbývá 250 znaků

V případě, že máte zájem podílet se na obnově knihovny, napište, s čím můžete pomoci.

Pokud jste v předchozí otázce zaškrtli alespoň jednu z možností, napište nám prosím své telefonní číslo a e-mail pro případnou pozdější komunikaci.

Zbývá 250 znaků

Jste:
Povinná odpověď

Jste:
Povinná odpověď

Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb knihovny ? Napište je prosím zde:

Zbývá 1500 znaků