.

mbo niet afgerond

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
mbo niet afgerond
1

Wat was je leeftijd toen je het MBO verliet?

2

Welk MBO-niveau volgde je?

3

Welke opleiding volgde je?

4

Hoeveel maanden heb je de opleiding gevolgd voordat je stopte?

5

Wat was de belangrijkste reden voor het verlaten van je opleiding? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Gebrek aan interesse in de opleiding Moeite met de lesstof Persoonlijke of familiale problemen Financiële problemen Ontevredenheid over de kwaliteit van de opleiding Onvoldoende ondersteuning van docenten/mentoren Gezondheidsproblemen Andere (specificeer: __________)
6

In hoeverre waren de volgende factoren van invloed op je beslissing om te stoppen? (Schaal van 1-5, waarbij 1 = helemaal niet van invloed en 5 = zeer van invloed) Leer moeilijkheden Sociale omgeving (vrienden, medestudenten) Motivatie en interesse Financiële situatie Persoonlijke omstandigheden Loopbaanperspectief Ondersteuning vanuit de school Ondersteuning en begeleiding:

Gebruik alleen cijfers
7

Heb je gebruik gemaakt van studiebegeleiding of loopbaanbegeleiding aangeboden door je school?

8

Hoe beoordeel je de kwaliteit van de ondersteuning die je hebt ontvangen? (Schaal van 1-5) Studiebegeleiding Loopbaanbegeleiding Psychosociale ondersteuning Persoonlijke en sociale factoren:

9

Hoe goed voelde je je geïntegreerd in de schoolgemeenschap? (Schaal van 1-5)

10

Hoe beoordeel je de sociale sfeer op je MBO-school? (Schaal van 1-5)

11

Wat zijn je huidige plannen na het verlaten van het MBO? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Aan een andere opleiding beginnen Gaan werken Tijd nemen om persoonlijke doelen te bereiken Onzeker over toekomstige plannen Andere (specificeer: __________)