Powered by

Ankieta dotycząca zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Rozpocznij ankietę teraz