UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dotycząca zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Jestem mieszkańcem obszaru LSR Stowarzyszenia LGD "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"
Wymagana odpowiedź

Jestem zainteresowany/zainteresowana pozyskaniem dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
Wymagana odpowiedź

Uważam, że w kryteriach wyboru operacji z zakresu tworzenia nowych przedsiębiorstw powinno się premiować dodatkowymi punktami operacje przewidujące utworzenie (oprócz samozatrudnienia) dodatkowego miejsca pracy (dodatkowego etatu dla pracownika)
Wymagana odpowiedź

Uważam, że w kryteriach wyboru operacji z zakresu tworzenia nowych przedsiębiorstw nie powinno się premiować dodatkowymi punktami operacji z realizowanych w zakresie turystyki, rekreacji, kultury, przetwórstwa (wg PKD sektory C lub I lub R)
Wymagana odpowiedź