využívanie voľného času

Ahoj,

 

prosím o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorého cieľom je získať odpovede na otázky, ktoré sa týkajú trávenia voľného času mladými ľuďmi. Ďakujem!  

Spustiť dotazník