Profesijná orientácia jednotlivcov s poruchami autistického spektra

Dobrý deň,


Tento dotazník má za cieľ získať informácie o vašich názoroch, skúsenostiach a postojoch k téme autizmu a profesionálnej orientácie. Vaše odpovede budú anonymné a dôležité pre moju bakalársku prácu.


Prosím vás o úprimné a podrobné odpovede. Váš hlas je dôležitý a bude mať pozitívny vplyv na moje úsilie o inkluzívnejšie pracovné prostredie.


Ďakujeme vám za váš čas a účasť v tomto dôležitom prieskume.

Spustiť dotazník