.

Christelijke liederen op de Burcht

Beste collega, fijn dat u de tijd neemt om deze enquête in te vullen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Beveiligd
De visie op het zingen en aanleren van christelijke liederen

Hier volgen een aantal vragen over (de visie op) het zingen en aanleren van christelijke liederen.

1

Ik weet wat de visie van De Burcht is op het gebied van het leren en zingen van christelijke liederen.

Kies één antwoord
2

Kunt u proberen de visie van De Burcht op het gebied van het aanleren en zingen van christelijke liederen kort te beschrijven?

3

Ik vind het belangrijk dat een school een heldere en uitgesproken visie heeft op het gebied van christelijke liederen.

Kies één antwoord
4

Wat is voor u het belangrijkste doel van het LEREN van christelijke liederen?

Geeft u alstublieft een kort en helder antwoord.
5

Wat is voor u het belangrijkste doel van het ZINGEN van christelijke liederen?

Geeft u alstublieft een kort en helder antwoord.
6

De liedkeuze moet mijns inziens uitgebreid worden.

Kies één antwoord
7

Geef één of meerdere verbeterpunten over het aanleren van christelijke liederen op De Burcht.

8

Geef één of meerdere verbeterpunten over het zingen van christelijke liederen op De Burcht.

De visie op het zingen en aanleren van christelijke liederen

De volgende vragen gaan over de manier waarop christelijke liederen worden gezongen.

9

Bij het zingen van Psalmen maak ik gebruik van muzikale begeleiding via het digibord. (Denk hierbij aan Psalmboek.nl of Gezangenboek.nl)

Antwoord met: Ja, omdat... of: Nee, omdat...
10

Bij het zingen van geestelijke liederen maak ik gebruik van muzikale begeleiding via het digibord. (Denk hierbij aan Gezangenboek.nl of Youtube.nl)

Antwoord met: Ja, omdat... of: Nee, omdat...
11

Mijn klas zingt goed mee met de christelijke liederen.

Kies één antwoord