Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických asistentov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Tento dotazník je určený na zistenie vzdelávacích potrieb pedagogických asistentov predovšetkým v okrese Prievidza. Vaše odpovede nám pomôžu lepšie porozumieť Vašim potrebám a pripraviť efektívne vzdelávacie programy. Prosím, odpovedzte na nasledujúce otázky čo najpresnejšie. Dotazník je anonymný a výsledky budú použité výlučne pre účely prebiehajúceho prieskumu.

Spustiť dotazník