KWESTIONARIUSZ DLA PRACOWNIKÓW FIRM FARMACEUTYCZNYCH I CRO DOTYCZĄCY BADAŃ KLINICZNYCH

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnianie ankiety, która jest anonimowa a jej wyniki posłużą do napisania pracy doktorskiej. Jej celem zidentyfikowanie czynników społeczno-demograficznych związanych z kierowaniem badań do placówek szpitalnych.


Kwestionariusz jest jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. Pytania wielokrotnego wyboru zawierają prośbę o wybór kilku odpowiedzi pozostałe pytania są jednokrotnego wyboru.


Z góry dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.


Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023