Vzdelávanie v bezpečnosti práce a pracovný úraz

Vážení respondenti,


Volám sa Dominika Matejčíková a som študentkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce. V rámci písania bakalárskej práce, sa na vás obraciam s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý vám nezaberie viac ako 5 minúť. Cieľom dotazníka je zistiť úroveň vzdelávania BOZP v podnikoch. 

Za váš čas a vyplnenie vopred ďakujem. 


Spustiť dotazník