Vplyv televíznych reklám na nákupné správanie spotrebiteľov

Dobrý deň, 


moje meno je Lucia Berková a v rámci písania bakalárskej práce na fakulte Managementu univerzity Komenského v Bratislave sa venujem analýze vplyvu televíznych reklám na nákupné správanie spotrebiteľov. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý Vám zaberie len pár minút.

Spustiť dotazník