.

Prieskum používania učebníc anglického jazyka na ZŠ

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Učebnice anglického jazyka
1

Akú učebnicu anglického jazyka používate v prvom ročníku ZŠ?

2

Hodnoťte užitočnosť vybranej učebnice na stupnici od 1 do 10

Ohodnoťte 1-10, kde 1 je najnižšia a 10 najvyššia užitočnosť
3

Chceli by ste súčastnú učebnicu vymeniť za inú alternatívu?

Vyberte jednu odpoveď
4

Mali by ste záujem o odborné podujatie v súvislosti výučby anglickéko jazyka pre prvý stupeň ZŠ?

Vyberte jednu odpoveď

Ďakujem za vyplnenie dotazníka !