Tendencje rozwoju turystyki zagranicznej wśród Polaków.

Zwracam się z prośbą o uważne przeczytanie pytań ankiety oraz udzielenie na nie rzetelnych odpowiedzi.

Celem badania jest poznanie zagadnień związanych z tendencjami rozwoju turystyki zagranicznej wśród Polaków.

Pytania dotyczą ostatniego Państwa wyjazdu wakacyjnego (rok 2016-2018).

Ile trwał Pani/Pana wyjazd zagranicę?
Wymagana odpowiedź

Do jakiego kraju/regionu była zorganizowana podróż?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Z jakich źródeł finansowania Pani/Pan korzystał/a podczas wyjazdu?
Wymagana odpowiedź

Co było głównym celem Pani/Pana wyjazdu zagranicę (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)?
Wymagana odpowiedź

Gdzie pozyskał/a Pani/Pan informacje na temat miejsca swojej podróży(można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)?
Wymagana odpowiedź

Co zdecydowało o wyborze miejsca/kraju wyjazdu (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)?
Wymagana odpowiedź

Ile było uczestników wyjazdu?
Wymagana odpowiedź

Jak często organizuje Pani/Pan takie wyjazdy zagraniczne?
Wymagana odpowiedź

Z jakiego rodzaju obiektów noclegowych Pani/Pan korzystał/a podczas wyjazdu?
Wymagana odpowiedź

Z jakich usług dodatkowych Pani/Pan korzystał/a podczas wyjazdu?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan dobra i usługi świadczone podczas wyjazdu?
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Baza lecznicza
Baza komunikacyjna
Baza rekreacyjna

Jak ocenia Pani/Pan współczynnik jakości do ceny za poszczególne usługi?
Wymagana odpowiedź

bardzo tanio
tanio
może być
bardzo drogo
Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Baza lecznicza
Baza komunikacyjna
Baza rekreacyjna

Jakie może Pani/Pan wymienić mankamenty swojego wyjazdu?
Wymagana odpowiedź

Jakie może Pani/Pan wymienić silne strony swojego wyjazdu?
Wymagana odpowiedź

Jaka była to forma turystyki?
Wymagana odpowiedź

Forma turystyki
Wczasy pobytowe (napisz gdzie? np. nad morzem):
Forma turystyki
Wczasy aktywne związane z wędrówką (napisz jaka forma ? np. kajakiem):
Forma turystyki
Wczasy związane z wędrówką (napisz jaka forma ? np. auto, motocykl, autokar):
Forma turystyki
Wczasy związane z uprawianiem jakiegoś hobby (napisz jaka forma ? np. nurkowanie):
Forma turystyki
Inne (jakie?)
Forma turystyki

Czy brał/a Pani/Pan udział w wyjeździe organizowanym samodzielnie – przez siebie lub innego uczestnika wyjazdu?
Wymagana odpowiedź

Ile trwało zorganizowanie Pani/Pana wyjazdu?
Wymagana odpowiedź

Czy to był pierwszy wyjazd organizowany indywidualnie, bądź kolejny?
Wymagana odpowiedź

Z ilu obiektów noclegowych korzystał/a Pani/Pan podczas swojej podróży?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób dokonywał/a Pani/Pan rezerwacji noclegów?
Wymagana odpowiedź

Z jakich rodzajów środków transportu Pani/pan korzystał/a podczas podróży? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

Czy zamierza Pani/Pan jeszcze raz zorganizować taki wyjazd lub uczestniczyć w nim?
Wymagana odpowiedź

Jaka jest ogólna ocena Pani/Pana wyjazdu?
Wymagana odpowiedź

Proszę podać płeć
Wymagana odpowiedź

Proszę podać wiek
Wymagana odpowiedź

Proszę podać miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Proszę podać województwo
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Proszę podać swoją sytuację zawodową
Wymagana odpowiedź

Proszę podać swój poziom dochodu (netto/m-c)
Wymagana odpowiedź