.

Onderzoek naar fraude onder leerlingen van het Lodenstein College Havo Vwo

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Bent u ooit getuige geweest van fraude op het Lodenstein College Havo Vwo?

Geef alstublieft uw mening over de aanwezigheid van fraude op school.
2

Hoe ernstig schat u de situatie van fraude in op een schaal van 1 tot 10?

Beoordeel alstublieft de ernst van de fraude op school, waarbij 1 het minst ernstig is en 10 het meest ernstig.
3

Bent u bekend met de gedragscode omtrent fraude op het Lodenstein College Havo Vwo?

Geef aan of u bekend bent met de gedragsregels en beleid betreffende fraude op school.
4

Heeft u ooit zelf deelgenomen aan frauduleuze activiteiten op school?

Geef alstublieft aan of u zelf wel eens betrokken bent geweest bij fraude op school.
5

Welke maatregelen acht u passend om fraude te voorkomen en aan te pakken?

Beschrijf de maatregelen die volgens u genomen dienen te worden om fraude tegen te gaan en te bestraffen.
6

Hoe belangrijk vindt u het om fraude onder leerlingen aan te pakken?

Geef aan hoeveel waarde u hecht aan het bestrijden van fraude binnen de schoolgemeenschap.
7

Vindt u dat de school voldoende doet om fraude te voorkomen?

Geef uw mening over de inspanningen van de school om fraude te voorkomen.
8

Wat denkt u dat de oorzaken van fraude onder leerlingen kunnen zijn?

Beschrijf mogelijke redenen waarom leerlingen zich schuldig zouden maken aan fraude.
9

Bent u van mening dat fraude de reputatie van de school schaadt?

Geef uw kijk op de impact van fraude op de reputatie van de school.
10

Wat zou uw reactie zijn als u fraude zou ontdekken op het Lodenstein College Havo Vwo?

Beschrijf hoe u zou reageren in het geval van het ontdekken van fraude binnen de school.