Używanie nowoczesnych technologii przez uczniów

Przedstawiamy Ci ankietę dotyczącą Twoich opinii związanych z korzystaniem z sieci Internetu. Prosimy o poświęcenie kilku minut na jej wypełnienie.

Rozpocznij ankietę teraz