.

Zážitková pedagogika v základním vzděláváni

Dobrý den, mé jméno je Dagmar Kuchařová a jsem studentkou Ostravské univerzity. Studuji 3. ročník oboru sociální pedagogika a chtěla bych Vás požádat o pomoc při výzkumu mé bakalářské práce. Prosím věnujte několik minut svého času vyplněním  krátkého dotazníku. 

Tento dotazník, je čistě anonymní. 

Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro praktickou část mé bakalářské práce na téma zážitková pedagogika na druhém stupni základní školy.

Cílem dotazníku je zmapovat rozšířenost prvků zážitkové pedagogiky ve výuce.

Zážitková pedagogika je styl učení založený na emočním prožitku, který vede k lepšímu zapamatování. Pro lepší pochopení se jedná o aktivity, jako jsou experimenty, návštěvy různých středisek a zařízení, výuka mimo budovu školy a další.

Úzce s prožíváním emocí během výuky souvisí i pojem Wellbeing, který znamená pohodu a pozitivní prožívání. 

Zabezpečeno
Zážitková pedagogika a wellbeing
1

Účastníte se ve škole výletů, exkurzí, pobytů v přírodě apod.?

Vyberte jednu odpověď
2

Zadávají vám učitelé úkoly formou her, simulací, fyzických aktivit?

Vyberte jednu odpověď
3

Máte možnost zažít výuku v reálných podmínkách mimo školu?

Vyberte jednu odpověď
4

Které předměty podle vás nejčastěji využívají prvky zážitkové pedagogiky?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Pomáhají vám zážitkové aktivity lépe pochopit probírané učivo?

Vyberte jednu odpověď
6

Baví vás více tradiční výuka, nebo zážitkové aktivity?

Vyberte jednu odpověď
7

Využívají učitelé při výukových aktivitách spolupráci v týmu?

Vyberte jednu odpověď
8

Přáli byste si více zážitkových aktivit ve výuce?

Vyberte jednu odpověď
Zážitková pedagogika a wellbeing

Wellbeing pohoda a pozitivní prožívání výuky.

9

Máte dostatek prostoru pro aktivní odpočinek o přestávkách?

Vyberte jednu odpověď
10

Jak trávíte svůj volný čas o přestávkách?

11

Máte možnost trávit přestávky či volný čas venku v přírodě?

Vyberte jednu odpověď
12

Jak často ve škole zažíváte stresové situace?

Vyberte jednu odpověď
13

Využíváte možnost mluvit s někým o Vašich obavách či problémech?

Vyberte jednu odpověď
14

Cítíte se být součástí dobré třídní/školní komunity?

Vyberte jednu odpověď
15

Máte dobré vztahy se spolužáky i učiteli?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Jste spokojeni s prostory a vybavením vaší školy?

Vyberte jednu odpověď
Zážitková pedagogika a wellbeing

Děkuji Vám za ochotu při vyplnění krátkého dotazníku ohledně zážitkové pedagogiky a wellbeingu. Vaše odpovědi jsou velice cenné a důležité pro můj výzkum.