IDEÁL KRÁSY- ŽENY

Dobrý deň,

venujte prosím pár minút na vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na to, ako vnímate ideál krásy u žien. Dotazník je anonymný, dobrovoľný a je určený pre žiakov 1.-4. ročníka. Odpovede budú slúžiť ako podklad k práci na Žiacke vedecké sympózium na základe nich bude pomocou AI vytvorený novodobý ideál krásy.

ĎAKUJEME :)

ArtKlub

Spustiť dotazník