.

IPK groepsevaluatie

Neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen. Graag zo uitgebreid mogelijk, zodat we een goede eindpresentatie kunnen presenteren.

Beveiligd
Reflecteer op het T-shaped professional
1

Hoe beschrijf je het teamklimaat?

Denk bijv aan: houden aan afspraken, betrokkenheid, omgaan met elkaar, feedback/feedforward, omgaan met inzicht verschillen
2

Benoem verschillen in waarden/normen/inzichten tussen groepsleden

Geef met een voorbeeld aan wat gedaan is om aan deze verschillen te werken
3

Hoe werd door het team tijdens de samenwerking de gelijkwaardigheid in het contact met bezoeker gewaarborgd?

Vb: Denk aan werken met een ruimere blik, werken vanuit de persoon niet de klacht, respectvolle houding
Reflecteer op het T-shaped professional
4

Hoe verliep de voorbereiding/rolverdeling op het gesprek?

Wat ging goed, kan beter en hoe wordt dit aangepakt in de toekomst?
5

Hoe werden de verschillende expertise en persoonlijke kwaliteiten benut?

6

Hoe hebben jullie elkaar als teamleden versterkt of aangevuld in de communicatie met de bezoeker? (Gesprekstechnieken)

Reflecteer op het T-shaped professional

“Er is sprake van interprofessioneel samenwerken, wanneer men in samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid een gemeenschappelijke visie en een doelgerichte aanpak ontwikkelt zodat de burger goede zorg ontvangt" (Rocanglia, 2016)

7

Reflecteer in hoeverre de definitie van toepassing is op de groep?

question image
8

Reflecteer in hoeverre een start is gemaakt met de transformatie van multidisciplinair naar interprofessioneel samenwerken

9

Geef aan of en in hoeverre het IPK onderwijs een aanzet heeft gegeven tot deze transformatie. Geef tips en tops voor het onderwijs