Bezpečnosť na autobusovej stanici v Prievidzi

Dobrý deň, som študentom Žilinskej Univerzity v Žiline a obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ohľadom bezpečnosti na autobusovej stanici v Prievidzi , ktorý bude dôležitou zložkou mojej bakalárskej práce . Údaje z dotazníka budú použité len pre potreby mojej bakalárskej práce a sú anonymné. Za každé vyplnenie budem veľmi vďačný.


Spustiť dotazník