Bádateľsky orientovaná výučba o rastlinách na 1. stupni ZŠ

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu anonymného dotazníka zameraného na bádateľsky orientovanú výučbu o rastlinách. Dotazník Vám zaberie možno 5 min, obsahuje uzavreté aj otvorené otázky. Výsledky mi veľmi pomôžu pri diplomovej práci.

Srdečne ďakujem.

Spustiť dotazník