.

Mateřská škola

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

V této mateřské škole se mi pracuje dobře.

2

Mezi kolegyněmi se cítím bezpečně.

3

V naší mateřské škole můžu naplno uplatnit svůj potenciál.

4

Mateřská škola respektuje individuální potřeby dětí.

5

Vedení školy podporuje můj profesní růst.

6

Mateřská škola funguje jako sehraný tým.

7

Zástupkyně ředitele s učitelkami a asistenty dobře komunikuje.

8

Vyhovuje Vám současná verze školního vzdělávacího programu. (odpověď pouze učitelé)

9

Vyhovuje Vám práce s otevřeným třídním vzdělávacím programem - aktuální tvorbou témat.