Odesílám Dotazník...

Anketa Profi HR

Váš názor je pro nás důležitý!

Žádáme vás o vyplnění naší čtenářské ankety, zařadíte se tak do slosování o roční předplatné časopisu Profi HR!

Zdroj čerpání odborných informací podstatných pro Vaši profesi:

50

Z jakých dalších odborných časopisů čerpáte nejčastěji informace potřebné pro Vaši činnost v oblasti HR?

Uveďte, prosím, názvy těchto časopisů:

500

Jak často vyhledáváte v odborných časopisech následující typy informací?

V každém řádku zakroužkujte jednu odpověď!

PRAVIDĚLNĚ
POUZE OBČAS
NESLEDUJI VŮBEC
Aktuality o dění v oboru
Novinky ze světa HR, trendy, prognózy
Online HR marketing
Legislativní informace
Benefity pro zaměstnance/ Cafeterie
Docházkové, personální a mzdové systémy, měření a hodnocení zaměstnanců

Když se zamyslíte obecně nad svými informačními potřebami v oboru HR, jak velký je Váš zájem o informace z následujících oblastí?

V každém řádku zakroužkujte jednu odpověď!

URČITĚ VELKÝ ZÁJEM
SPÍŠE ZÁJEM
SPÍŠE NEZÁJEM
NEMÁM VŮBEC ZÁJEM
Novinky ze světa HR, trendy, prognózy
Online HR marketing
Legislativní informace
Benefity pro zaměstnance/ Cafeterie
Docházkové, personální a mzdové systémy, měření a hodnocení zaměstnanců
Firemní vzdělávání
Osobnostní rozvoj/ koučink

A jste spokojen(a) se zpracováním těchto informací v obsahu časopisu Profi HR?

V každém řádku zakroužkujte jednu odpověď!

URČITĚ SPOKOJEN(A)
SPÍŠE SPOKOJEN(A)
SPÍŠE NESPOKOJEN(A)
URČITĚ NESPOKOJEN(A)
Novinky ze světa HR, trendy, prognózy
Online HR marketing
Legislativní informace
Benefity pro zaměstnance/ Cafeterie
Docházkové, personální a mzdové systémy, měření a hodnocení zaměstnanců
Firemní vzdělávání
Osobnostní rozvoj/ koučink

Je pro Vás časopis Profi HR praktickým pomocníkem při výkonu Vaší profese v oblasti personalistky a HR?

Čtete časopis Profi HR i newsletter tohoto časopisu HR news, zasílaný na email předplatitelům?

Jak často čtete informace v elektronickém newsletteru HR news?

50

Jak často čtete časopis Profi HR?

Jaký je Váš celkový pohled na časopis Profi HR?

Oznámkujte 1 – 5 (jako ve škole)

1
2
3
4
5
Grafická úprava
Kvalita papíru
Rozsah stran
Cena časopisu
Množství inzerce
Členění na rubriky
Celková přehlednost časopisu
Čitelnost písma
Výběr a kvalita fotografií

Pokud pracujete jako personalista, jakým HR činnostem se věnujete nejvíce?

50

Co Vás ve svém oboru zajímá nejvíce?

500

Pohlaví

Věk

Kraj, ve kterém žijete (vyberte):

Obor:

500

Pracovní pozice:

500

Velikost společnosti - počet zaměstnanců firmy:

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.