Začínajúci učiteľ v materskej škole

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,

volám sa Nicol Blašková a študujem v 3. ročníku na Trnavskej univerzite v Trnave, v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Touto formou sa na Vás obraciam s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. Dotazník sa zameriava na začínajúceho učiteľa v materskej škole a bude použitý len za účelom vypracovania bakalárskej práce. Prosím o pravdivé vyplnenien dotazníka.

Za Váš čas a ochotu Vám vopreď ďakujem.

Spustiť dotazník