Ervaringen na Stamceltransplantatie: Een Onderzoek naar Psychomotorische Therapie

Beste deelnemer, 

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek dat zich richt op de mogelijke rol van psychomotorische therapie (PMT) bij de revalidatie van patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als onderdeel van een scriptieproject aan Hogeschool Windesheim en de verkregen data zullen dus alleen gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. 


Het primaire doel van deze scriptie is om inzicht te verkrijgen in de eventuele rol van PMT bij de revalidatie van patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Een stamceltransplantatie is een ingrijpende medische procedure die vaak gepaard gaat met fysieke, emotionele en psychosociale uitdagingen. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe verschillende therapieën en interventies kunnen bijdragen aan het herstel en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten na de stamceltransplantatie. 


Dit onderzoek richt zich specifiek op het psychosociale aspect van revalidatie, met een bewuste keuze om het fysieke herstel buiten beschouwing te laten. Verschillende studies hebben zich al gericht op het fysieke herstel, een terrein dat voornamelijk binnen het domein van fysiotherapie valt. In het huidige revalidatietraject lijkt dit onderdeel voldoende aan bod te komen. De focus van dit onderzoek ligt daarentegen op de minder onderzochte maar belangrijke psychosociale dimensie van het herstelproces.  


Uw deelname aan dit onderzoek is van onschatbare waarde omdat het ons helpt uw persoonlijke ervaringen, gedachten en meningen over dit onderwerp te begrijpen. Door uw input kunnen we een dieper inzicht krijgen in de behoeften en perspectieven van patiënten zoals u, en kunnen we aanbevelingen doen voor een verbetering van het revalidatieproces.       


De vragenlijst die u zult invullen, bestaat uit 35 vragen over uw ervaringen met de stamceltransplantatie, eventuele psychologische hulp die u heeft ontvangen, eventuele mentale problemen die u heeft ervaren en uw mening over het integreren van PMT in het revalidatieproces. Het invullen duurt ongeveer 10-15 minuten. 


We willen benadrukken dat uw deelname aan dit onderzoek geheel vrijwillig is. Door het invullen van de vragenlijst stemt u ermee in dat de verstrekte informatie wordt gebruikt voor het specifieke doel van dit onderzoek, zoals eerder beschreven. Uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden.  


We zijn u zeer dankbaar voor uw tijd en deelname aan dit onderzoek. Als u vragen heeft over het onderzoek of als u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dank u wel voor uw bijdrage aan dit onderzoek. 


Met vriendelijke groet, 

Kirsten ter Hove 

(kirsten.ter.hove@kpnmail.nl)

Enquête starten