DOTAZNÍK PRE UČITEĽOV K POUŽÍVANIU UMELEJ INTELIGENCIE

Dobrý deň,


Ďakujeme, že venujete svoj čas vyplnením tohto dotazníka. Ubezpečujeme Vás, že dotazník je anonymný a zozbierané údaje budú použité len v rámci predmetu Digitálne technológie ako zhodnotenie učiteľov k používaniu umelej inteligencie. 

Spustiť dotazník