.

CO SI MYSLÍŠ O TAMI

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jsi rád(a že se mužeš bavit s Tami

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Jak vnímáš Tami

Vyberte jednu nebo více odpovědí