Sebepéče u pacientů s roztroušenou skerózou BP

Vážení respondenti,

Jmenuji se Lucie Ivana Řeháčková a jsem studentkou závěrečného ročníku bakalářského studia Vysoké školy polytechnické Jihlava oboru Všeobecná sestra. Téma mé bakalářské práce je „Sebepéče u pacientů s roztroušenou sklerózou“. V rámci výzkumné části jsem zvolila formu dotazníkového šetření. Dotazník je určen pro všechny, kteří trpí onemocněním roztroušená skleróza. Cílem mé bakalářské práce je zmapovat míru sebepéče u pacientu trpící tímto onemocněním. Touto cestou bych Vás poprosila o vyplnění anonymního dotazníku k mé bakalářské práci. Výsledky výzkumu budou použity pouze pro výzkum mé závěrečné práce.

Děkuji za Váš čas a spolupráci

Spustit dotazník teď