ECTES

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku vztahujícího se ke kongresu ESTES.

1 Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

2 Pracujete na oddělení/klinice:
Povinná odpověď

3 Mám atestaci z:
Povinná odpověď

Můžete zaškrtnout více odpovědí

4 Kolika kongresů ESTESu jste se v letech 2011 - 2017 zúčastnil(a)?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

5 Které typy sekcí jsou dle Vašich zkušeností nejpřínosnější?
Povinná odpověď

6 Vyhovuje Vám současná koncepce kongresu?
Povinná odpověď

7 Jak by měl vypadat ECTES 2019 v Praze?
Povinná odpověď

8 Pokud preferujete nosná témata, pak napište, která témata byste uvítal(a):
Povinná odpověď

Pokud jste v předchozí otázce zvolili možnost "současná koncepce cca 20 témat", zadejte do pole - (pomlčku).

Zbývá 250 znaků

9 Pokud preferujete současný model více témat, které by na ECTES z Vašeho pohledu nemělo chybět?
Povinná odpověď

Pokud jste u otázky č. 7 zvolili odpověď "1-2 nosná témata", pak do pole zadejte - (pomlčku).

Zbývá 250 znaků

10 Plánujete navštívit ECTES 2019 v Praze?
Povinná odpověď