.

Pytania do wywiadów z lokalnymi przewodnikami turystycznymi

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Konflikty relacji
1

Jakie konflikty strukturalne napotykają Państwo najczęściej w relacjach z innymi przewodnikami?

2

Jakie problemy pojawiają się w kwestii podziału ról i obowiązków między przewodnikami?

3

3. Czy spotykają się Państwo z niejasnymi zasadami współpracy? Jeśli tak, proszę opisać te sytuacje.

Konflikty relacji
4

Jakie konflikty interesów pojawiają się w relacjach z organizacjami turystycznymi?

5

Czy często dochodzi do sytuacji, w których różne organizacje turystyczne mają sprzeczne oczekiwania wobec Państwa usług?

6

Jakie kwestie finansowe najczęściej prowadzą do konfliktów z organizacjami turystycznymi?

Konflikty relacji
7

Jakie konflikty wartości występują najczęściej w relacjach z klientami?

8

Czy zdarza się, że Państwa podejście do przewodnictwa turystycznego różni się od oczekiwań klientów? Jeśli tak, jak często i w jakich aspektach?

9

Jakie różnice kulturowe najczęściej prowadzą do konfliktów z klientami?

Konflikty relacji
10

Jakie są główne problemy wynikające z konfliktów danych w Państwa pracy?

11

Czy często zdarza się, że informacje przekazywane klientom są nieaktualne lub niekompletne? Jakie są tego przyczyny?

12

Jakie problemy wynikają z nieprawidłowej komunikacji lub błędnych informacji przekazywanych przez organizacje turystyczne?

Konflikty relacji
13

Jakie konflikty relacyjne pojawiają się najczęściej w relacjach z innymi przewodnikami i organizacjami turystycznymi?

14

Jakie działania podejmują Państwo w celu rozwiązania konfliktów relacyjnych?

15

Jakie techniki komunikacyjne najczęściej stosują Państwo, aby zapobiegać konfliktom w relacjach zawodowych?