Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Informovanost maminek o Kristellerově expresi

Sběr odpovědí byl ukončen.

Milá maminko,

jsem studentkou 3. ročníku oboru Porodní asistentka, Fakulta humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění předloženého anonymního dotazníku, který mi poslouží ke zpracování praktické části mé bakalářské práce, která je na téma „Kristellerova exprese během porodu“ (tlak na břicho). Cílem tohoto průzkumu je zjistit informovanost maminek o tomto porodnickém manévru. Vaše účast na dotazníkovém šetření pro mě velmi znamená a je velkým přínosem pro mou práci.

Vždy je správná jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak.

Předem děkuji za Vaši pomoc..

Alena Šenkeříková

1 Kolik Vám je let?
Povinná odpověď

2 Počet těhotenství včetně tohoto?
Povinná odpověď

3 Počet porodů včetně tohoto?
Povinná odpověď

4 Navštěvovala jste Kurz psychosomatické přípravy těhotných žen a jejich partnerů k porodu a péči o dítě?
Povinná odpověď

5 Nacvičovaly jste v tomto kurzu užití břišního lisu – různé polohy při tlačení během porodu?
Povinná odpověď

6 Co to je Kristellerova exprese?
Povinná odpověď

7 Kdo tento porodnický manévr zavedl mezi porodnické operace?
Povinná odpověď

8 Kdo může expresi provádět? (2 správné odpovědi)
Povinná odpověď

9 Ve které době porodní se tlačení používá?
Povinná odpověď

10 Jaké jsou důvody užití tlačení na břicho rodičky? (2 správné odpovědi)
Povinná odpověď

11 Kdy se Kristellerova exprese nesmí používat?
Povinná odpověď

12 Jaké komplikace mohou nastat u rodičky, při nešetrné expresi? (3 správné odpovědi)
Povinná odpověď

13 Jaké komplikace mohou nastat u dítěte při užití nešetrné exprese během porodu?
Povinná odpověď

14 Kde jste získala informace o Kristellerově expresi?
Povinná odpověď

15 Kdyby Vám chtěli expresi provést, souhlasila byste?
Povinná odpověď

16 Dala byste přednost tlačení na břicho před kleštěmi nebo tzv. zvonem?
Povinná odpověď

17 Setkala jste se někdy s užitím Kristellerovy exprese ve vašem okolí (osobně, kamarádky, příbuzní)?
Povinná odpověď

18 Mělo užití exprese nějaký důsledek na matku nebo dítě?
Povinná odpověď

19 Souhlasíte s užíváním Kristellerovy exprese v dnešním porodnictví?
Povinná odpověď

20 Souhlasila byste, aby Kristellerova exprese měla samostatný informovaný souhlas?
Povinná odpověď

21 Napište mi sem cokoliv, co byste mi chtěla v souvislosti s Vaším porodem sdělit nebo co bylo v dotazníku opomenuto:

Zbývá 1500 znaků