.

Zápočet

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký je váš nejoblíbenější druh čaje?

Vyberte jednu odpověď
2

Při jaké příležitosti nejčastěji pijete čaj?