Enquête vragenlijst gezond afvallen

Geachte invuller,

Ik vraag een moment van uw tijd om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestaat uit een aantal stelling rondom het thema "gezond afvallen". Hierbij zijn er steeds vijf antwoordmogelijkheden, namelijk: zeer eens, eens, neutraal, oneens en zeer oneens. Vul steeds het antwoord in dat het beste bij uw persoonlijke situatie past, dus ben je het nou heel erg eens met de stelling vul dan 'zeer eens' in. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de antwoordmogelijkheid 'neutraal' geen mening is en ons dus ook geen informatie verschaft over het onderwerp. 

Alvast heel erg bedankt voor uw tijd en voor het invullen van de enquête!

Met sportieve groeten,

Lucas Mol

Enquête starten