Odesílám Dotazník...

Dotazník k absolventské práci

Vážení respondenti, vážené respondentky,

Rád bych vás požádal o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který bude použit jako podklad pro absolventskou práci na téma „Současné metody získávání zaměstnání pomocí sociálních sítí a dalších moderních technologií“.

Prosím, vyplňte jej pravdivě, respektive tak, aby jednotlivé odpovědi co nejlépe vystihovaly vaše reálné zkušenosti či stav.

Děkuji mnohokrát za váš čas i pomoc.

nebo stiskněte Enter

Jakého jste pohlaví?

Váš věk

500

Vaše reálné bydliště (stačí město)

500

Které sociální sítě používáte?

50

Víte, že jejich prostřednictvím je dnes možné získat zaměstnání?

Máte v současné době zaměstnání?

Pokud jste odpověděli kladně, který z následujících způsobů vedl k jeho získání?

50

Které z následujících možností jste v minulosti při hledání pracovního místa využili?

50

Vaše aktuální situace na trhu práce

Rozhodně ne
Spíše ne
Spíše ano
Rozhodně ano
Pokud v současnosti máte zaměstnání, jste s ním spokojen/a? Pokud je nemáte, tento řádek nevyplňujte.
Ať aktuálně máte či nemáte zaměstnání, hledáte ho?

Které z těchto možností v budoucnu využijete při hledání pracovní pozice?

Rozhodně ne
Spíše ne
Spíše ano
Rozhodně ano
Facebook
LinkedIn
Inzeráty na pracovních serverech
Inzeráty v tištěných médiích
Sociální sféra (přátelé, rodina, známí)
Přímé kontaktování firem
Mobilní aplikace
Pomoc pracovního úřadu
Pomoc personální agentury

Podnikáte nebo máte jiný příjem?

Zde se mi můžete k dotazníku libovolně vyjádřit, zmínit další možnosti, které jste využili, své zkušenosti a podobně. Pokud chcete, můžete uvést svou přezdívku či jméno, abych vás identifikoval.

500

A to je vše! Moc děkuji za ochotu a vyplnění dotazníku, držte mi palce a přeji hezký zbytek dne. Martin Kacl, student oboru Personální řízení na VOŠ Podskalská, Praha

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.