Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Aktualizace Strategie rozvoje obce Radvanice na období let 2021-2028

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení obyvatelé Radvanic, Slavětína, Studénky a Paseky,

chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá někdo jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu o tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet. Jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?

V tuto chvíli končí programové období fondů EU na roky 2014 až 2020 a příští rok by se mělo rozjet programové období nové na léta 2021 až 2027. Jedná se možná o poslední období, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji naší obce. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít. Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni!

Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2028.

Dotazník prosím vyplňte a odevzdejte nejpozději do 31. 8. 2020.

Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!

Tomáš Němec, starosta

Mgr. Petra Királová, místostarostka

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1 Jak se Vám v obci žije?

2 Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně pět možností)

3 Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně pět možností)

4 Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? Uveďte prosím konkrétně (např. drogerie, prodejna elektroniky, určitý druh sociální potřeby, konkrétní sportovní vybavenost, automechanik, pedikúra apod.)

Zbývá 1500 znaků

5 Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek. (v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti; 1 = velmi spokojen, 2 = spíše spokojen, 3 = spíše nespokojen, 4 = velmi nespokojen, 5 = je mi to lhostejné)

1
2
3
4
5
Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o své prostředí
Kvalita dopravní infrastruktury
Podmínky pro podnikání
Rozvoj obce
Informovanost o dění v obci

6 Mezilidské vztahy v obci považujete za:

7 Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

8 Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují? (zatrhněte maximálně tři možnosti)

9 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

10 Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

11 Pokud jste v předcházející otázce uvedli ANO, jak se můžete zapojit?

Zbývá 1500 znaků

12 Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

13 Obecné informace o respondentovi

14 Věk

15 Vaše vzdělání

16 Jak dlouho v obci žijete/působíte?

17 Název lokality, ve které bydlím/působím

18 Jsem

19 Typ Vaší domácnosti

20 Vaše další náměty, připomínky, komentáře: Uveďte např. konkrétně, co by bylo potřeba v obci opravit (např. uveďte, jaká komunikace potřebuje rekonstruovat, jaká veřejná budova potřebuje opravit apod.) či zlepšit (např. zlepšení zeleně ve vytipovaném místě, více prvků na dětské hřiště apod.)

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.