Onderzoeksrapport wonen en zorg

Geachte Heer / Mevrouw,

Wij Nihad, Ivalnera en Yasmin zijn vierdejaarsstudenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool Inholland.Met dit onderzoek willen wij achterhalen hoe de gemeente Rotterdam en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid samen kunnen werken om het probleem rondom risicojongeren te minimaliseren.


Deze enquête is bedoeld voor bewoners in Rotterdam die overlast ervaren van risicojongeren. 


De enquête duurt ongeveer vijf minuten om in te vullen. De enquête is volledig anoniem en de resultaten worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Hartelijk bedankt voor het invullen van de enquête.


Met vriendelijke groet,

Nihad Segueda, Ivalnera Nijverman & Yasmin Canbure

Enquête starten