Cestovanie študentov vysokých škôl do zahraničia


Milí respondenti,

sme študenti sociológie na Trnavskej univerzite v Trnave 

 a naším cieľom je zistiť mieru cestovania u študentov vysokých škôl a preto je tento dotazník určený práve im.

Ďakujeme za Váš čas strávený vyplnením tohto dotazníka. 


Tento dotazník je anonymný.

Spustiť dotazník