Názor rodičů na vliv mateřské školy na dítě

Dobrý den,

jsem studentkou 3. ročníku VOŠ PRIGO v Ostravě - oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Má absolventská práce se nazývá Mateřská škola a její vliv na osobnost dítěte.

Obracím se proto na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který bude součástí této práce. Dotazník je anonymní a odpovědi budou použity pouze pro zpracování výsledků absolventské práce.

Cílem dotazníku je zjistit vliv mateřské školy na vývoj osobnosti dítěte z pohledu rodičů.


Děkuji za Vaši ochotu a čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali...

Spustit dotazník teď