Cyberprzestępczość a poczucie bezpieczeństwa obywateli

Szanowni Państwo,

proszę o wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym cyberprzestępczości. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w ramach przygotowywanej przeze mnie pracy magisterskiej pt. „Cyberprzestępczość a poczucie bezpieczeństwa obywateli”. Proszę o uważne zapoznanie się z pytaniami i ujętymi przy nich instrukcjami udzielania odpowiedzi oraz o udzielenie przemyślanych, zgodnych z Państwa wiedzą i przekonaniami odpowiedzi.

Z góry dziękuję za odpowiedzi,

Katarzyna Dumin

Rozpocznij ankietę teraz