Konkurencia vs individuálne rozhodovanie

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Výsledky dotazníka budú anonymné, napriek uvedeniu mena. Prosím vyplňte všetky otázky. Pri vypĺňaní sa riaďte pokynmi od experimentátorov


Spustiť dotazník