Ankieta dotycząca możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego

Wyniki niniejszej ankiety posłużą do badań w ramach pracy magisterskiej dotyczącej możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego wpływu na życie mieszkańców pobliskich ośrodków miejskich. Praca ta realizowana jest na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. UAM dr hab. inż. Sylwii Staszewskiej. Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie realizacji celów naukowych.

Turystyka kwalifikowana stanowi formę turystyki wymagającą od uczestnika umiejętności specjalistycznych oraz wysokiej sprawności fizycznej odróżniających go od członka pasywnej turystyki masowej. Łączy w sobie elementy krajoznawstwa, sportu oraz wiedzy o środowisku. Przykładami turystyki kwalifikowanej są m.in.: turystyka piesza (nizinna oraz górska), turystyka jaskiniowa, turystyka wspinaczkowa, turystyka rowerowa.

1 Jakie są Pana/Pani główne motywy uprawiania turystyki kwalifikowanej? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

2 Jakie są wg Pana/Pani główne przeszkody w uprawianiu turystyki kwalifikowanej? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

3 Czy wg Pana/Pani turystyka kwalifikowana w Tatrzańskim Parku Narodowym ma szanse rozwoju?
Wymagana odpowiedź

4 Czy uprawia Pan/Pani turystykę kwalifikowaną w Tatrzańskim Parku Narodowym?
Wymagana odpowiedź

5 Czy Tatrzański Park Narodowy jest atrakcyjnym miejscem do uprawiania turystyki kwalifikowanej?
Wymagana odpowiedź

6 Jak często uprawia Pan/Pani turystykę kwalifikowaną?
Wymagana odpowiedź

7 Jaki rodzaj turystyki kwalifikowanej Pan/Pani uprawia?
Wymagana odpowiedź

8 Jaki rodzaj turystyki kwalifikowanej chciałby/chciałaby Pan/Pani uprawiać w Tatrzańskim Parku Narodowy?
Wymagana odpowiedź

9 Jaką formę uprawiania turystyki kwalifikowanej Pan/Pani najczęściej wybiera?
Wymagana odpowiedź

10 Jaką formę organizacji wycieczek turystyki kwalifikowanej Pan/Pani najczęściej wybiera?
Wymagana odpowiedź

11 Jak długo trwają podejmowane przez Pana/Panią wycieczki turystyki kwalifikowanej?
Wymagana odpowiedź

12 Jakiej długości wycieczki turystyki kwalifikowanej chciałby Pan/Pani odbywać?
Wymagana odpowiedź

13 Jakie określenia najlepiej opisują stan infrastruktury przeznaczonej do uprawiania turystyki kwalifikowanej w Tatrzańskim Parku Narodowym: (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

14 Proszę uzasadnić odpowiedź udzieloną w pytaniu 13
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

15 Jak w skali od 1 do 5 ocenia Pan/Pani ilość szlaków turystyki kwalifikowanej w TPN (gdzie 1- bardzo mało, a 5- bardzo dużo)?
Wymagana odpowiedź

0/5

16 Proszę uzasadnić odpowiedź udzieloną w pytaniu 15
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

17 Jak w skali od 1 do 5 (gdzie 1- bardzo mało atrakcyjny, a 5- bardzo atrakcyjny) ocenia Pan/Pani atrakcyjność pod, względem możliwości uprawiania turystyki kwalifikowanej, Tatrzańskiego Parku Narodowego na tle Polski?
Wymagana odpowiedź

0/5

18 Która forma turystyki kwalifikowanej w Parku wymaga najwięcej zmian?
Wymagana odpowiedź

19 Co wpłynęłoby na rozwój turystyki kwalifikowanej w Tatrzańskim Parku Narodowym? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

20 Płeć
Wymagana odpowiedź

21 Wiek
Wymagana odpowiedź

22 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

23 Miejsce stałego zamieszkania
Wymagana odpowiedź

24 Województwo
Wymagana odpowiedź