.

Otázka 1_A

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

Jaký význam má podle Vašeho názoru toto opatření při prevenci nežádoucího chování?

Ohodnoťte na škále 1 až 5 ((nízký význam (chování žáků příliš neovlivňuje) – vysoký význam (může významně pozitivně ovlivnit chování žáků))