.

Een plek voor het non-rebreathingmasker

Beste collega,

Bedankt dat je deze enquête invult. 

Er loopt een onderzoek naar een geschikte vaste plaats voor het non-rebreathingmasker vanuit de IC.

Ik onderzoek vanuit onze afdeling de huidige situatie en voorkeuren, wat meegenomen wordt in het onderzoek.

Het invullen van deze enquête duurt maximaal 5 minuten.


~Mirthe K

Beveiligd
1

Welke spullen pak jij bij een reanimatiesetting?

2

Wist je dat je bij een patiënt die gereanimeerd wordt er altijd zuurstof via een non-rebreathingmasker toegediend moet worden?

Kies één antwoord
3

Waar pak jij het non-rebreathingmasker vandaan?

4

Wist je dat er in de infuuskar een zuurstofklok en non-rebreathingmasker ligt?

Kies één antwoord
5

Welke plek heeft jou voorkeur waar het non-rebreathingmasker standaard zal liggen?

Kies één of meer antwoorden
6

Heb je nog opmerkingen?

Bedankt voor het invullen van de enquête!