Hodnocení úspěšnosti léčby

Vážený pane, Vážená paní,

dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro nás velmi přínosné a budou sloužit jako kritérium efektivity léčby. Dotazník je určený pro ty, kteří v našem zařízení ukončili léčbu závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy, patologické hráčství). Dotazník vyplňují všichni bez ohledu na to, jestli abstinují nebo ne, dokončili či nedokončili léčbu. Dotazník se vyplňuje v intervalech: 1 měsíc, 6 měsíců, 1, 2, 3 roky, 5 a 10 let po ukončení léčby.

Děkujeme Kolektiv zaměstnanců PATEB s.r.o.

Jméno, příjmení:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Rok narození
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Datum ukončení léčby:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Délka prodělané léčby:
Povinná odpověď

Abstinence:

Do současné doby
Povinná odpověď

V současné době jsem
Povinná odpověď

Užívám
Povinná odpověď

Sociální fungování
Povinná odpověď

Pracuji
Povinná odpověď

Partnerské vztahy
Povinná odpověď