.

Rola państwa opiekuńczego względem obywateli

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Proszę podać płeć.

Wybierz jedną odpowiedź
2

Proszę podać Pana/Pani przedział wiekowy.

Wybierz jedną odpowiedź
3

Proszę podać Pana/Pani wykształcenie.

Wybierz jedną odpowiedź
4

Proszę określić swoje miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy uważa Pan/Pani, że normy unijne zwiększają u Pana/Pani poczucie bezpieczeństwa?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jak ocenia Pan/Pani system edukacji w Polsce?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy uważa Pan/Pani, że poziom szkolnictwa powinien zostać zwiększony?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy według Pana/Pani podatki dochodowe powinny zostać zniesione?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy według Pana/Pani kary za przestępstwa umyślne powinny zostać zaostrzone?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy popiera Pan/Pani zwiększenie budżetu na obronność w Polsce?

Wybierz jedną odpowiedź