.

Podnikatelský průzkum Hospodářské komory Praha 1

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Máte provozovnu na území Prahy 1. Považujete Prahu 1 za vhodnou lokalitu pro podnikání?

Vyberte z možností ANO nebo NE.
2

Uveďte prosím v několika větách hlavní důvody

Zdůvodněte Vaši odpověď na otázku č. 1.
3

Máte trvalé bydliště na území Prahy 1. Považujete Prahu 1 za vhodnou lokalitu pro život?

Vyberte z možností ANO nebo NE.
4

Uveďte prosím v několika větách hlavní důvody

Zdůvodněte Vaši odpověď na otázku č. 3.
5

Ovlivňuje Váš přístup k podnikání skutečnost, že v lokalitě také bydlíte? Pokud ano, jak?

Napište, jaké vlivy na Vaše podnikání má bydlení v Praze 1.
6

Jaké další okolnosti nejvíce ovlivňují Vaše podnikání (pozitivně, negativně)?

Napište, které okolnosti považujete za nejvýznamnější pro Vaše podnikání.
7

V čem se podmínky pro podnikání v posledních letech zlepšily/zhoršily?

Uveďte, v jakých oblastech jste zaznamenali zlepšení či zhoršení podmínek.
8

Jaké změny v oblasti podnikání byste do budoucna přivítal/a?

Napište, co byste přivítal/a za změny v podnikání v Praze 1.